Εταιρία - Ιστορικό

Η Ταμειακή Online ειναι ηλεκτρονικό καταστήμα της Bratnet. Η Bratnet Software Solutions είναι μία εταιρία πληροφορικής, ειδικευμένη στις λύσεις λογισμικού και στην παροχή υπηρεσιών για επιχειρήσεις. Η δραστηριότητα των στελεχών της εταιρίας σε θέματα πληροφορικής ξεκινά από το 1997. Η εταιρεία δημιουργήθηκε τον Νοέμβριο του 2004 . Στο τομέα της λιανικής δραστηριοποιήτε τα τελευταία χρόνια με ταμειακά συστήματα, συστήματα παραγγελιοληψιας και συστήματα Λιανικής Πώλησης

Κύριος ειδικευόμαστε σε 
Ταμειακές Μηχανές / Ταμειακά Συστήματα: απλές κρουστικές & θερμικές Ταμειακές Mηχανές, Ταμειακές Mηχανές σε δίκτυο, σε σύνδεση με Ζυγαριές - Barcode Scanners - Η/Υ - απομακρυσμένης σύνδεσης μεταξύ καταστημάτων μέσω Η/Υ, Θερμικοί Φορολογικοί Εκτυπωτές ΑΔΗΜΕ, Φορολογικοί Μηχανισμοί.

Συστήματα Ασύρματης Παραγγελιοληψίας για καφετέριες εστιατόρια και μπαράκια και  συστήματα Εντατικής Λιανικής Πώλησης (Point Of Sales - POS): Μεγάλη γκάμα συστημάτων με ασπρόμαυρες, έγχρωμες, διάφορων διαστάσεων οθόνες - απλές ή αφής, P/C ή ROM based και πλήθος περιφερειακών (προγραμμάτων λογισμικού διαχείρισης πωλήσεων, φορολογικών εκτυπωτών, φορολογικών μηχανισμών, barcode scanners, τερματικών ασύρματης παραγγελιοληψίας, εκτυπωτών παραγγελιών, ηλεκτρονικών ζυγών, φορητών τερματικών απογραφικών, εκτυπωτών τιμολογίων, συρταριών, πληκτρολογίων, οθονών πελάτη κ.α.).
Ψηφιακά Ζυγιστικά Συστήματα: απλές Ζυγαριές, Ζυγαριές Ετικέτας - σε Δίκτυο - Μπαταρίας και Ρεύματος - Βάρους σε διάφορες διαβαθμίσεις - Βάρους & Τεμαχίων - μόνο Βάρους - Ακριβείας.
P.O.S. Εκτυπωτές Παραγγελιών (Mini Printers): Κρουστικοί, Θερμικοί, Έγχρωμοι, με Γραφικά, Ετικέτας, Ethernet, Bluetooth, Wi-Fi.

 

Ταμειακή

Ταμειακή Μηχνανή Online

Ταμειακή Μηχανή με νέες προδιαγραφές με κάρτα δικτυού ή GPRS και το κατάλληλο λογισμικό έτοιμη για την διασύνδεση με την Γενική γραμματεία εσόδων.

×
×
×
×
×
×
×