Όροι χρήσης

 1. Όροι
  1. Η Ταμειακή OnLine διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς ή να ανανεώνει τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών, που γίνονται μέσω του ηλεκτρονικού της καταστήματος, σύμφωνα με τις ανάγκες της και τα συναλλακτικά ήθη. Aναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρηστές για τυχόν τροποποιήσεις καθώς και για οποιαδήποτε αλλαγή, μέσω από την ιστοσελίδα του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος.
 2. Παρεχόμενες πληροφορίες & Προϊόντα
  1. H Ταμειακή OnLine δεσμεύεται ως προς την ποιότητα, την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στην ιστοσελίδα της www.tameiaki-online.gr τόσο όσον αφορά τα ακριβή στοιχεία που εκτίθενται όσο και των παρεχομένων, από το ηλεκτρονικό κατάστημα της, υπηρεσιών, υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών ή τυπογραφικών λαθών, που δεν μπορούν να προβλεφθούν ή έχουν προκύψει ακούσια ή διακοπών λειτουργίας της ιστοσελίδας εκ λόγων ανωτερας βίας.
 3. Περιορισμός ευθύνης
  1. Η Ταμειακή OnLine δεν ευθύνεται έναντι των πελατών / χρηστών για ζημιές που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη της παραγγελίας τους (εκτός των περιπτώσεων της παραγράφου (5. « Επιστροφή – Αντικατάσταση Προϊόντων»).
  2. Επίσης επιφυλάσσεται ως προς το χρόνο παράδοσης των εμπορευμάτων στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας. Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.tameiaki-online.gr ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, αλλά εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των τελικών καταναλωτών περί της μη διαθεσιμότητας τους.
  3. Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.tameiaki-online.gr παρέχει το περιεχόμενο (π.χ. πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις, κ.λ.π.), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του δικτυακού τόπου "όπως ακριβώς έχουν".
  4. Σε καμία περίπτωση το ηλεκτρονικό κατάστημα της Ταμειακή OnLine δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις νομικής ή αστικής ή/και ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κ.λ.π.) από επισκέπτες του δικτυακού τόπου ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του δικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.
 4. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας
  1. Αυτή η ιστοσελίδα είναι το επίσημο ηλεκτρονικό κατάστημα της Ταμειακή OnLine. Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της Ταμειακή OnLine και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.
  2. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, αναλογική / ψηφιακή εγγραφή και μηχανική αναπαραγωγή, διανομή, μεταφορά, downloading, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του Περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του Περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της Ταμειακή OnLine ή οιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιούχου των ανωτέρω πνευματικών δικαιωμάτων.
  3. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν την Ταμειακή OnLine ή/και το ηλεκτρονικό της κατάστημα www.tameiaki-online.gr ή/και τρίτα μέρη συμβεβλημένα με αυτούς καθώς και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα και διακριτικά γνωρίσματα της Ταμειακή OnLine ή/και του www.tameiaki-online.gr ή/και των άνω τρίτων μερών και προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας. Σε κάθε περίπτωση η εμφάνισή και έκθεση τους στην ιστοσελίδα www.tameiaki-online.gr και στο ηλεκτρονικό κατάστημα της Ταμειακή OnLine δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.
 5. Επιστροφή – Αντικατάσταση Προϊόντων
  1. Έχετε το δικαίωμα να επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε και να ζητήσετε την αντικατάσταση τους α) σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες με αποδεδειγμένη υπαιτιότητα της Ταμειακή OnLine πουλήθηκαν λανθασμένα προϊόντα ή προϊόντα κακής και ελαττωματικής ποιότητας (λάθος στην λήψη της παραγγελίας, στην τιμολόγηση, στην αποστολή, κατεστραμμένα κατά την μεταφορά ή με κακή συσκευασία) και β) σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες υπήρξε πρόβλημα / πραγματικό ελάττωμα στο προϊόν (λειτουργίας ή ποιότητας) το οποίο καλύπτει η εγγύηση του προϊόντος και εφόσον η εγγύηση έχει δοθεί από την Ταμειακή OnLine. Δεν εμπίπτουν στην παρούσα διάταξη προϊόντα που καλύπτονται από εγγυήσεις τρίτων όπως από τον κατασκευαστή του προϊόντος ή τον αντιπρόσωπο του.
  2. Σε κάθε περίπτωση και για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το ανώτατο χρονικό περιθώριο επιστροφής για αντικατάσταση δεν δύναται να παραταθεί πέραν των είκοσι (20) ημερολογιακων ημερών από την ημερομηνία παραλαβής. Επιπλέον, για όλες τις περιπτώσεις θα πρέπει το προϊόν προς αντικατάσταση-επισκευή να συνοδεύεται απαραίτητα με την πρωτότυπη απόδειξη αγοράς ή σε περίπτωση χονδρικής πώλησης από το σχετικό Δ.Α. ως συνοδευτικό μεταφοράς. Για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις τα προς αντικατάσταση-επισκευή προϊόντα πρέπει να βρίσκονται στην κατάσταση που παραλήφθηκαν από τον πελάτη, πλήρη και χωρίς φθορές και η συσκευασία τους να είναι αυτή που κανονικά συνοδεύει το προϊόν και να είναι σε άριστη κατάσταση, μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. ΔΑΤ, Απ. Λιανικής κ.ο.κ). Πριν από κάθε επιστροφή απαραίτητη η συνεννόηση με το Ηλεκτρονικό κατάστημα της Ταμειακή OnLine. Σε κάθε περίπτωση η επιστροφή και αντικατάσταση είναι εφικτή υπό τις κάτωθι προϋποθέσεις:
   1. επικοινωνήσετε την ίδια μέρα ή την επομένη εργάσιμη ημέρα με την Ταμειακή OnLine
   2. τα έξοδα επιστροφής βαρύνουν το πελάτη
   3. το προϊόν συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα έγγραφα, που αποδεικνύουν την συναλλαγή (π.χ. ΔΑΤ, Απ. Λιανικής κ.ο.κ) και δεν έχει χρησιμοποιηθεί
   4. Σε περίπτωση που δεν επιστραφούν εντός 20 ημερών τότε η Ταμειακή OnLine δύναται να μην αποδεχτεί την όποια επιστροφή και την αντικατάσταση.
   5. Σε περίπτωση επιστροφής με εταιρεία ταχυμεταφορών συσκευάζετε το προϊόν ώστε η μεταφορά του να είναι ασφαλής και τα έξοδα επιστροφής βαρύνουν το πελάτη.
   6. Εφόσον το προϊόν κριθεί κατάλληλο για επιστροφή τότε θα γίνει πίστωση του προϊόντος.
 6. Τρόποι Πληρωμής
  1. Πληρωμή με την παραλαβή της παραγγελίας στο χώρο σας (αντικαταβολή):

   Εξοφλείτε την παραγγελία σας με την παράδοση της στο χώρο σας στην εταιρία μεταφορών που σας έφερε την παραγγελία.

  2. Με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό:

  Έπειτα από επικοινωνία μαζί μας για το ακριβές ποσό που θα περιλαμβάνει και τα έξοδα αποστολής, εξοφλείτε την παραγγελία σας μέσω τραπεζικού λογαριασμού.

  Προεξοφλήστε την παραγγελία σας σε ένα από τους ακόλουθους λογαριασμούς των Τραπεζών που συνεργαζόμαστε

  1. ALPHA BANK: 485-00-2310015528 ( IBAN: GR26 0140 4850 4850 0231 0015 528 )
  2. EUROBANK: 0026-0148-65-0100681088 ( IBAN: GR92 0260 1480 0006 5010 0681 088 )
  3. ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 5232-069751-543 ( ΙΒΑΝ: GR81 0172 2320 0052 3206 9751 543 )

  Το εμφανιζόμενο όνομα είναι « Μπράτσας Αθανάσιος »
  Στείλτε μας το αντίγραφο της τραπεζικής εντολής πληρωμής με fax στο 2310-911036. Εμείς, με το που θα λάβουμε το αντίγραφο, αποστέλλουμε την παραγγελία σας.

  Αν χρησιμοποιείτε web banking μπορείτε να κάνετε την κατάθεση του ποσού και να μας στειλετε με email στο sales@tameiaki-online.gr την απόδειξη της κατάθεσης.

 7. Τρόποι Αποστολής - Παραλαβής / Έξοδα Αποστολής
  • Παραλαβή από την έδρα μας

   Σεμέλης 1 - Τούμπα, Τ.Κ. 54352 - Θεσσαλονίκη Βρείτε μας στο χάρτη
   Τηλ.: 2310989465, Fax.: 2310911036

  • Παπαζώλη 15 Κέντρο , Θεσσαλονίκη τηλ 2310529040

  • Έξοδα αποστολής για πληρωμή με κατάθεση σε Τράπεζα:

   Για όλη την Ελλάδα με εξαίρεση τις δυσπρόσιτες περιοχές όπως αυτές ορίζονται από την εταιρεία ταχυμεταφορών:
   - Παραγγελίες αξίας κάτω των 400 € επιβαρύνονται με έξοδα 5 € (δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ)
   - Παραγγελίες αξίας πάνω απο 400 € δεν επιβαρύνονται με έξοδα

  • Έξοδα αποστολής για πληρωμή με Αντικαταβολή:

   - Για αποστολή με πληρωμή στην εταιρεία ταχυμεταφορών πληρώνεται τα έξοδα όπως αναφέρονται παραπάνω και :
   Για όλη την Ελλάδα η επιπλέον χρέωση είναι 3,00 € (δεν περιλαμβάνει ΦΠΑ).

Σε ορισμένες απομακρυσμένες περιοχές η αποστολή με courier μπορεί να είναι αδύνατη ή να χαρακτηρίζεται ως απομακρυσμένη / δυσπρόσιτη περιοχή. Σε τέτοιες περιπτώσεις θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Ταμειακή

Ταμειακή Μηχνανή Online

Ταμειακή Μηχανή με νέες προδιαγραφές με κάρτα δικτυού ή GPRS και το κατάλληλο λογισμικό έτοιμη για την διασύνδεση με την Γενική γραμματεία εσόδων.

×
×
×
×
×
×
×